Timon viikkokirje

Perjantai 22.3.2019


Timon viikkokirje 22.3.2019

Sotelinjauksia. Kuluneen viikon aikana kaikki keskeiset puolueet ovat julkistaneet linjauksensa sotesta. Puolueilla on yhteinen näkemys tavoitteista: palvelujen saatavuuden parantaminen, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, sote-integraation vahvistaminen ja kustannusten kasvun hillintä. Myös toteuttamistavasta ollaan - ainakin julkisuuden tietojen mukaan - lausuttu samansuuntaista, lukuun ottamatta kokoomusta.

Keskustan linjauksena on maakuntapohjainen soteuudistus, josta muut puolueet puhuvat itsehallinnollisina alueina tai sote-alueina. Ilman omaa verotusoikeutta soten rahoitus on alueellisesti haastavaa. Ainoastaan keskustan malli nojaa tiukasti 18 maakuntaan, muut puolueet ja etenkin perussuomalaiset kannattavat pienempää aluemäärää.