Sote raiteille

Perjantai 15.3.2019


Kainuun Sanomat 15.3.2019

Sote raiteille

Eduskunta ei kyennyt aikaansaamaan maakunta- ja sote -uudistusta. Pääministeri Juha Sipilä teki ”tulos tai ulos –periaatteensa” mukaisen suoraselkäisen ratkaisun ja jätti hallituksensa eroilmoituksen tasavallan presidentille.

Uudistuksen kariutuminen on pettymys ja etenkin Kainuulle vakavan tutkiskelun paikka, sillä soten lisäksi kyse on maakunnan säilyttämisestä.

Kaatumiseen on useita syitä. Toimeenpano maakunnissa eteni hyvin ja siihen sitouduttiin. Monta vaalikautta ”ilmassa” ollut uudistus olisi pitänyt vihdoin ja viimein saada eteenpäin, sillä ihmisten tarvitseminen palvelujen turvaaminen on kiinni sote-uudistuksen toteutumisesta.

Tiiviisti valmistelussa ja käsittelyssä mukana olleena, minulla alkaa olla melko tarkka käsitys siitä, miksi uudistus kaatui. Suurin ongelma oli poliittisen yhteisymmärryksen puute ja ylipolitisoituminen valtakunnan tasolla, vaikka uudistukselle oli painavat asialliset perusteensa. Aika loppui.

Nyt on mentävä eteenpäin. On löydettävä ratkaisut, joilla turvaamme tasa-arvoisesti ja nopeasti jokaiselle suomalaiselle lääkäriin pääsyn ja laadukkaan, inhimillisen hoivan ja hoidon – koko Suomessa. Huolenpito ja palvelut on turvattava kaikille suomalaisille asuinpaikkaan sekä kukkaroon katsomatta.

Itse kannatan edelleen vahvasti kokonaisuudistusta, joka toteutetaan maakuntapohjalta. Tämä malli on nyt arvioitu myös perustuslaillisesti kestäväksi. Näen myös välttämättömänä siirtää maakunnille tämän uudistuksen kaltaisesti muita tehtäviä, myös valtion aluehallinnon tehtävät. Kokonaisuutena selkeytetään ja kootaan yli 400 organisaation tehtävät 18 toimijalle. Tämä on tehtävä vaiheittain.

Tällä vaalikaudella tehtyä työtä voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Uudistusten lainsäädäntö voidaan saada eteenpäin kohtuullisen nopeastikin, mikäli eduskuntavaalien jälkeen puolueet löytävät yhteisen näkemyksen. On välttämätöntä, että vaalien lähestyessä puolueet esittävät ratkaisunsa sotesolmun aukaisemiksi. Äänestäjillä on oikeus tietää vaihtoehdot.

Tulevissa vaaleissa tullaan keskustelemaan soten lisäksi myös muista Kainuulle tärkeistä teemoista, kuten esimerkiksi toimivista liikenneyhteyksistä. Tällä viikolla julkistettiin elinkeinoministeri Lintilän tilaama raideliikenneselvitys, jonka näkemykset vahvistavat Kainuun ja itäisten maakuntien vaatimuksia ratayhteyksiä kehittämisessä. Tuntuvia parannuksia tarvitaan.

Ratakapasiteettia on pystyttävä parantamaan idässä ja pohjoisessa. Selvityksen mukaan myös paljon puhuttu Kajaani – Helsinki -yöjunayhteys olisi järkevää toteuttaa.