Raideliikenteen painotusta on syytää siirtää I-Suomen suuntaan

Maanantai 11.3.2019


Keskustan Korhonen: Raideliikenteen painotusta on syytää siirtää I-Suomen suuntaan

Kainuun maakuntahallituksen puheenjohtaja ja kansanedustaja Timo Korhosen mukaan itäisen ja pohjoisen Suomen henkilö- ja tavarajunaliikenteen tarpeet on otettava vahvasti huomioon tulevissa hallitusneuvotteluissa.

Elinkeinoministeri Lintilä asetti viime vuonna selvitysmiehen selvittämään itäisen ja pohjoisen Suomen junaliikenteen vaikutuksia alueiden elinkeinoelämään ja matkailuun. Selvitysmies Pasi Holmin selvitys on valmistunut tänään.

-          On erinomaista, että ministeri Lintilä teetätti tämän selvityksen. Selvityksen näkemykset vahvistavat Kainuun ja itäisten maakuntien vaatimuksia ratayhteyksiä kehittämisessä.

-          Selvityksen viesti on selkeä. Tuntuvia parannuksia tarvitaan. Esimerkiksi paljon puhuttu Kajaani – Helsinki -yöjunayhteys on selvityksenkin perusteella järkevää toteuttaa. Kainuun ja naapurimaakuntien nopeampaa saavutettavuutta on parannettava ja henkilöjunaliikennettä tulee kehittää. Huomioon on otettava myös kasvava tavaraliikenne ja uusien investointien vaikutukset. Itä- ja Pohjois-Suomen ratahankkeet ja tarpeet eivät saa jäädä varjoon tulevissa hallitusneuvotteluissa. Selvitys antaa lisää pontta suunniteltujen hankeyhtiöiden edistämiseen, Korhonen painottaa.

Korhosen mielestä nopea itärata ja ratakapasiteetin parantaminen on saatava myös mukaan tulevaan hallitusohjelmaan nykyisen vaalikauden viitoittamalla tiellä.

-          Ratakapasiteettia on pystyttävä parantamaan esimerkiksi itäradalla. Tällä on iso vaikutus esimerkiksi alueiden elinvoimaan sekä yritysten kasvuun ja kehittymiseen, työvoiman saatavuuteen sekä matkailun kehittämiseen, Korhonen alleviivaa.

Selvityksessä nostetaan vahvasti esille Itä-Suomen mittavat ja kasvavat tarpeet tavaraliikenteen osalta. Selvityksen mukaan tavaraliikenne muodostaa osin pullonkaulan nykyratakapasiteetilla henkilöliikenteelle.

-          On selvää, että ratainvestoinneissa pitää tavaraliikenne huomioida vahvasti huomaten, millaisia elinkeinoelän investointeja mm. Kainuuseen on tulossa. Näyttää myös selvältä, että VR:n toiminnassa on arvioitava Itä- ja P-Suomen rataverkon henkilöliikenteen ja tavaraliikenteen aikataulutuksia uudella tavalla, Korhonen toteaa. Hän on myös VR:n hallintoneuvoston varapuheenjohtaja.

 

Lisätietoja:

Kansanedustaja ja Kainuun maakuntahallituksen pj. Timo Korhonen

Puh: 050 512 2238

timo.v.korhonen@eduskunta.fi