Yhteistyöllä eteenpäin

Perjantai 21.12.2018


Kainuun Sanomat 21.12.2018

Yhteistyöllä eteenpäin

Joulun ja uuden vuoden lähestyessä on hyvä pysähtyä arvioimaan kulunutta vuotta ja ennen kaikkea katsoa tulevaisuuteen.

Kainuulla on ollut monella tavalla hyvä vuosi. No, pesäpallossa nyt ei niinkään, mutta aluetaloutemme kehitys on ollut todella vahvaa. Olemme kohdanneet myös työvoimapulan.

Osaavan työvoiman saatavuus vaatiikin meiltä ratkaisuja. Hallitusohjelmatasolla Kainuu yhdessä naapurimaakuntien kanssa tarvitsee erillisen työllisyyden kasvuohjelman. Tähän sisällytetään koulutusta, maakunnan vetovoimaisuuden vahvistamista, työperäistä maahanmuuttoa, maakunnan saavutettavuutta ja liikkuvuutta edistäviä toimia. Näitä haetaan jo nyt Kainuun ns. siltasopimuksella, joka tehdään valtiovallan ja maakunnan toimijoiden kesken.

Maakunnan talous ja elinkeinotoiminta edellyttävät jatkossa yhä suurempia panostuksia kansainvälisten työntekijöiden ja opiskelijoiden saamiseksi Kainuuseen. 

Kaksi muuta isoa haastetta ovat saavutettavuuden ja yritysten tarvitsemien investointipääomien saatavuus.

Saavutettavuuden parantaminen niin maakunnan sisällä kuin ulkopuolellekin on laaja kokonaisuus, johon liittyvät mm. tuoreet valtakunnalliset runkoverkkolinjaukset.

Maanteiden ja rataverkon korjausvelka, yleensäkin rahoitus, tulee olemaan yksi seuraavien hallitusneuvottelujen isoista kysymyksistä. Hallitusohjelma tuskin on kovin yksityiskohtainen, mutta sen sisällön tulee tukea alueiden kehitystä. Meille elinkeinoelämän kehittämiseksi nopeutta parantavat valtateiden investoinnit (vt5, vt22), mutta myös alemman tieverkon kehittämistarpeet ja maantieyhteydet sekä nopea itärata, Iisalmi-Ylivieska ratayhteyden sähköistäminen ja Kontiomäki-Suomussalmi radan perusparannus, ovat elintärkeitä.

Tietoliikenneyhteyksien ja datapalvelinkeskusten kehittäminen varmistaa valtionhallinnon tehtävien sijoittamisen Kainuuseen ja erityisesti etätyömahdollisuudet. Pohjois-Suomessa on tehtävä yhteistyötä Koilliskaapeli-hankkeen edistämiseksi sekä kattavien laajakaistayhteyksien rakentamiseksi.

Kainuun Liitto on vahvistanut hallitusohjelmatavoitteensa, mutta myös sopinut yhteiset tavoitteet Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa. Näihin tavoitteisiin kuuluu myös maakunta- ja sote-uudistuksen vahva eteenpäinvienti palvelujen turvaamiseksi.

Meidän on otettava huomioon myös EU – vaikuttaminen. Lähdemme siitä, että harvaan asutukseen liittyvät olosuhdetekijät tunnustetaan EU:n aluepolitiikassa jatkossakin.

Eri tavoitteiden eteenpäinvieminen vaatii vahvaa yhteistyötä. Kokemuksesta voin sanoa, että asiat menevät eteenpäin vain yhdessä tekemällä, ei yksin sooloilemalla.

Kiitos kuluneesta vuodesta! Rauhoittukaamme vähitellen joulunviettoon. Kaikille Hyvää Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta 2019!