Perheiden puolesta

Tiistai 11.12.2018


Kaleva 11.12.2018

Perheiden puolesta

Talous on hallinnut menneinä vuosina politiikan asialistaa. Tulevan vaalikauden isoin kysymys on yhteiskunnallisen eheyden vahvistaminen. Tarvitsemme edelleen päätöksiä syrjäytymisen ja työttömyyden vähentämiseksi sekä sosiaaliturvan parantamiseksi. 

Erityistä huomiota on kuitenkin kiinnitettävä perhepolitiikkaan jo senkin takia, että väki ikääntyy ja syntyvyys on romahtanut. Tämä suunta on käännettävä. Nyt tarvitaan lapsi- ja perhemyönteisiä päätöksiä, joihin parantunut taloutemme myös antaa paremmat mahdollisuudet.

Ensi kevään eduskuntavaaleissa ratkaistaan suomalaisen perhepolitiikan tulevaisuus.

Keskustalla on uskottava vaihtoehto perhevapaiden uudistamiseen. Perheille uudistuksen on oltava selvä parannus eli uudistuksen tekemiseen tarvitaan rahaa. Periaatteena on oltava, että perheiden on voitava itse valita lastensa hoitomuoto ja se kuinka vanhempainvapaita käytetään.

Suomalaiset perheet tukevat Keskustan esittämää mallia. Tämä käy ilmi tuoreessa perhebarometrissa, jonka mukaan lähes kaikki perheet haluavat itse päättää perhevapaiden jaostaan eli jääkö vanhempain- ja hoitovapaalle isä vai äiti.

Uudistuksessa on huomioitava muuttunut työelämä. Moni isä haluaisi käyttää perhevapaansa, mutta nykyinen työelämän kulttuuri ei tähän kannusta. Työelämä sanelee ehdot, vaikka lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa. Pidän tärkeänä, että perhepolitiikassa huomioidaan myös isovanhemmat ja heidän mahdollisuudet osallistua vanhempain- ja hoitovapaan käyttöön.

Tuoreen perhebarometrin mukaan perheiden kahtiajako hyvä- ja huono-osaisiin on kasvanut. Asiaa ei voi lakaista maton alle. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen. Perheen toimeentulon vakaus ja sen riittävyys ovat osa lapsen perusturvallisuutta.

Tällä vaalikaudella aloitettua työtä on jatkettava. Hallitus on vahvistanut perheiden toimeentuloa muun muassa varhaiskasvatusmaksujen tuntuvalla alennuksella. Tämä on auttanut etenkin niitä perheitä, joilla on päiväkodissa useampi lapsi. Maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin on päässyt liki 7000 uutta pienituloista perhettä lisää.

Merkittävä päätös oli myös opintotukeen tehty huoltajakorotus. Lisäksi tällä kaudella on nostettu esimerkiksi äitiysavustuksen summaa sekä tehty pieni korotus yksinhuoltajan lapsilisään.

Etuuksien lisäksi tärkeä osa perheiden arkea ovat toimivat palvelut. Ennaltaehkäisevän työn merkitystä ei voi koskaan liikaa korostaa. Tässä kuntapäättäjät ovat avainasemassa kotikunnissaan. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan kotiapua on jo lisääntyvässä määrin saatavissa eri puolilla Suomea. Tämänkaltaisia perhemyönteisiä uutisia tarvitaan lisää!