Kainuu ja toimia tasapainoiselle aluekehitykselle

Tiistai 27.11.2018


Paikallislehdet 27.11.2018

Kainuu ja toimia tasapainoiselle aluekehitykselle

Valtion toimintojen alueellistamisen periaatteita 2020-luvulla selvitetään parhaillaan. Nykyisellään alueellistamisen tavoitteina on turvata valtion tehtävien tuloksellinen hoitaminen ja työvoiman saanti, edistää maan tasapainoista alueellista kehitystä sekä tukea työllisyyttä maan eri osissa.

Maakunta- ja soteuudistus on iso alueellistamistoimi. Se kuinka maakuntia kehitetään ja palvelut järjestetään, on kiinni maakuntavaaleilla valitusta maakuntavaltuustosta.

Uudistuksella on merkittävä vaikutus myös maakuntien henkilöstömäärään. Kainuussa se tarkoittaa osaa noin 1300 henkilötyövuodesta ELYn, TE:n ja aluehallintovirastojen tehtävien siirtyessä maakunnalle.

Erityisesti digitalisaatio, robotisaatio, tekoäly ja etäyhteydet mahdollistavat palveluiden ja toimintojen saatavuuden sekä työn tekemisen riippumatta paikasta ja viraston sijainnista. Alueellistaminen ja valtion toimintojen sijoittaminen tasaisesti koko Suomeen edistää koulutuksen ohella alueiden elinvoimaa sekä työllisyyttä.

Alueellistamista tukee myös elinkeinoministeri Lintilän viikon takainen maakuntavierailu, jossa hän ilmoitti käynnistävänsä selvityksen junaliikenteen saavutettavuuden vaikutuksista Itä- ja Pohjois-Suomeen. Junayhteyksien kehittäminen on Kainuun elinvoiman kannalta elintärkeä asia. Lintilän käynnistämä selvitystyö on yhdistettävä maakuntien liittojen käynnistämään Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämissuunnitelman tekoon. 

Alueen saavutettavuus, liikenneinfra kattavien ja nopeiden tietoliikenneyhteyksien kanssa on kaiken a ja o. Nykyinen tapa rahoittaa väyläinvestointeja samasta budjetista mm. terveydenhuollon ja koulutuksen kanssa ei ole toimiva vaan tulevalla hallituskaudella on löydettävä uudet rahoituskeinot.

Yksi onnistunut esimerkki valtion toimintojen alueellistamisesta ja alueen edunvalvonnasta oli uutinen Kuhmon verohallinnon toimipisteen säilymisestä. Vaikka asiakkaita palvellaan vuoden alusta ajanvarauksella ja toimipiste muuttaa pienempiin tiloihin, saa asiakas jatkossakin henkilökohtaista palvelua. Verohallinnon alkuperäinen esitys oli, että toimipiste lakkautettaisiin kokonaan. 

Alueiden menestys ei saa olla kiinni julkisesta vallankäytöstä, vaan Kainuun kehittyminen ja kehittäminen on turvattava sijoittamalla valtionhallinnon työpaikkoja myös Kainuuseen.