Eduskunnan viikko

Perjantai 9.11.2018


Timon viikkokirje 9.11.2108

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi tiistaina kaupunkipoliittisen ohjelman, joka kannustaa valtiota ja kaupunkeja yhteistyöhön esimerkiksi kasvun ja työn luomisessa, ilmastoratkaisuissa tai energiatehokkuuden nostamisessa. Kaupunkiohjelmassa hyödynnetään kaupungeissa syntyviä ratkaisuja, jotka vahvistavat muun muassa hyvinvointia ja arkielämän toimivuutta.

Vuosille 2018-2022 valmistellun kaupunkipoliittisen ohjelman lähtökohtana tulee olla kuitenkin koko Suomen menestyminen. Kehittymisen mahdollisuudet on oltava tarjolla ilman kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelua, jota myös tuleva maakuntauudistus tukee. Kaupungit toimivat talouskasvun ja työllisyyden vetureina ja valtion roolina on varmistaa monipuoliset koulutusmahdollisuudet, toimivat liikenne- ja tietoliikenneyhteydet sekä kattavat palvelut.

Kaupungit vastaavat yhteiskunnan kehittämisestä osaltaan – innovaatioista ja elinvoimasta, kuten uudet liikkumisen palvelut tai digitaalisen tiedon hyödyntäminen, mutta niille kuuluu myös kansalaisaktiivisuuden lisäämisen, kansainvälisyyden vauhdittaminen ja sosiaalinen kestävyys. Vaikka ohjelma kohdistuu suuriin kaupunkeihin ja maakuntakeskuksiin, näitä samoja asioita työstetään myös meillä Kainuussa ympäri maakuntaa.