Kohti vihreää taloutta

Perjantai 9.11.2018


Kainuun Sanomat 9.11.2018

Kohti vihreää taloutta

Keskustelu metsistä ja ilmastosta kiihtyy. 

Yleiskuva on kaiketi se, että meidän pitää luopua fossiilisista polttoaineista eli kivihiilestä, öljystä ja maakaasusta pitkällä aikavälillä. Uusiutuvia materiaaleja on kyettävä korvaamaan biopohjaisilla tuotteilla ja samalla haetaan ns. hiilinieluja pelastamaan ilmastoamme.

Suomessa ja Kainuussa on käytettävissä keskeinen ratkaisu ilmasto-ongelmiin – metsämme. Meillä on Suomessa maailman parhaiten hoidetut metsät. Olemme tehneet hienoa työtä ilmaston pelastamiseksi jo vuosikymmenten ajan. Tulokset ovat nähtävissä - Suomessa metsät kasvavat merkittävästi enemmän kuin puuta käytetään.

Metsien kasvu on noussut jo 107 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Tällä hetkellä Suomessa hakataan vuosikasvusta nyt noin 70 milj. mottia, joten meillä on mahdollista kasvattaa puunkorjuuta ja samalla huolehtia ilmastosta. Tällä hetkellä suurimmat hakkuupotentiaalit ovat juuri Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Ja metsiemme kasvu vain kiihtyy.

On yllättävää, että äskettäin SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne asettui vastustamaan metsäteollisuuden uusia investointeja. Hän kertoi Savon Sanomien haastattelussa, ettei metsien käyttöä tule nykytasosta lisätä.

Rinteen lausuntoa ei voi ymmärtää. Metsämme kasvavat ja Suomessa on suunnitteilla useita miljardiluokan investointeja, jotka luovat työtä tuhansille uusille työntekijöille ja elinvoimaa maakunnille. Yksi näistä kovista investoinneista on tulossa tänne Kainuuseen. Tästäkö on luovuttava?

On selvää, että metsien käytön tulee olla kestävää, mutta metsämme kestävät uusia merkittäviä tehdasinvestointeja. Voimme nostaa Suomessa hakkumäärää reiluun 90 miljoonaan kuutioon vuodessa jo vuodesta 2025 Luken perusteltujen laskelmien mukaan.

Biotalous on siis nähtävä mahdollisuutena ja ratkaisuna. On myös järkevämpää panostaa omien metsien kestävään hyödyntämiseen kuin ohjata tuotantoa ulkomaille.

Viime viikkojen perusteella on nähtävissä, että ensi kevään eduskuntavaaleissa ratkaistaan, millaiseksi muodostuu esimerkiksi Kainuun ja Pohjois- Suomen asema, luonnonvarojen hyödyntäminen ja yrittäjyyden edellytykset. Samalla myös katsotaan, millä keinoin Suomen alueita kehitetään tasapainoisesti.

Kainuussa luonnonvarat - metsät ja kaivannaiset - ovat massiivinen elämänpuu.

Luonnonvarojen kestävän ja järkevän käytön lisäksi pidän tärkeänä sitä, että alueille annetaan lisää mahdollisuuksia kehittää omaa kotiseutuaan luontaisiin vahvuuksiin nojautuen. Tämä edellyttää uutta ajattelua myös valtion toimintojen osalta.

Siksipä ajattelenkin, että Suomessa on valtion toimintoja alueellistettavaksi ja valtion omistamaa yritystoimintaa, jota voitaisiin johtaa muualtakin kuin Helsingistä. Ratkaisuja on haettava.