Kehittämistyön lähtökohtana tulee olla koko Suomen menestyminen

Tiistai 6.11.2018


Kehittämistyön lähtökohtana tulee olla koko Suomen menestyminen


Keskustan alue- ja kuntatyöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Korhosen mielestä tänään julkistetun kaupunkipoliittisen ohjelman lähtökohtana tulee olla koko Suomen menestyminen. Ohjelmassa tuodaan ansiokkaasti esiin verkostoitumisen ja yhteistyön välttämättömyys.

-      Kaupunkiohjelma kattaa noin 30 suomalaista kaupunkia ja kaupunkiseutua. Niiden merkitystä maakuntien vetureina ei kukaan kiistä. Kaupungeilla, niin kuin muillakin Suomen kunnilla ja alueilla, on omat haasteensa ja mahdollisuutensa. Tarvitsemmekin erilaisia polkuja kohti yhteistä tavoitetta.

Korhonen muistuttaa, että viime kädessä kysymys on aina alueiden kehittämisestä, eikä aluekehitys saa koskaan olla nollasummapeliä. Suomi tarvitsee menestyäkseen kehittyviä kaupunkiseutuja ja vireää maaseutua, jotka toimivat vuorovaikutteisesti. Niille tulee luoda kehittymisen mahdollisuuksia ilman vastakkainasettelua. Sama periaate pätee myös kaupunkien sisällä ja eri kaupunginosien välillä.

-      On ehdottoman tärkeää, että Suomen eri alueilta kumpuavia vahvuuksia kyetään jalostamaan kannattavaksi yritystoiminnaksi ja työpaikoiksi. Lähtökohtana on oltava aluelähtöinen kehittäminen, jota tuleva maakuntauudistus osaltaan tukee. Valtiovallan tehtävänä on mahdollistaa kattavat koulutusmahdollisuudet, toimivat liikenne- ja tietoliikenneyhteydet sekä hyvät palvelut.

Kaupunkipoliittisen ohjelman lisäksi kuluvalla vaalikaudella on valmistunut kestävän kehityksen kaupunkiohjelma ja seutukaupunkiselvitys. Lisäksi parlamentaarinen työryhmä on pohtinut toimenpiteitä harvan asutuksen alueiden ja maaseudun kehittämiseksi.

-      Jo tehdyistä ohjelmapapereista olisi hyvä tehdä yksi ja yhtenäinen elinvoimaohjelma, jossa on asetettu tavoitteet sekä määritelty kunkin tahon vastuut ja rahoitus.

Lisätietoja: kansanedustaja Timo Korhonen p. 050 512 2238