Edunvalvontalistaa

Tiistai 2.10.2018


Sotkamolainen, Ylä-Kainuu ja Kuhmolainen 2.10.2018

Edunvalvontalistaa

Kainuussa on menossa monin tavoin myönteinen pöhinä, jota on entisestään vauhditettava vahvalla edunvalvonnalla.

Kainuun Liitto on laatinut listan tulevien vuosien tavoitteista yhteistyössä Kainuun kuntien ja muiden tahojen kanssa. Tavoitteet toki elävät tilanteen ja tarpeiden mukaan. Osa tavoitteista on sellaisia, joita ajetaan ensi kevään eduskuntavaalien jälkeiseen uuden hallituksen hallitusohjelmaan.

Vahvan talous- ja työllisyyskehityksen myötä niin Kainuussakin työvoimapula on todellinen. Siksi keskeistä on osaavan työvoiman saannin varmistaminen. Tässä välttämätöntä on Kainuun koulutuksen ja osaamiskeskittymien vahvistaminen. Tulemme hyödyntämään myös valtion budjettiesityksen mahdollistaman siltasopimusmallin, jolla haetaan ratkaisuja valtion ja alueellisten toimijoiden kanssa työvoiman saatavuuteen, saavutettavuuteen, osaamiseen ja koulutukseen sekä alueen tunnettavuuden parantamiseen.

Kainuun saavutettavuuden parantaminen niin maakunnan sisällä kuin maakunnan ulkopuolella on laaja kokonaisuus. Tässä lento- ja rautatieliikenteen roolia ei voi vähätellä. Samoin tärkeiden maantieyhteyksien kehittäminen on avainasemassa alempiasteista tieverkkoa myöten. Kokonaisuuteen kuuluvat esimerkiksi Vt5 kehittäminen, Vt22 yhteysvälin parantaminen, Kajaani-Sotkamo seudullisen yhteysvälin parantaminen ja Vt 89. Listalla ovat myös Kuhmon ja Suomussalmen pienlentokenttähankkeet. Maanteiden ja rataverkon korjausvelka, yleensäkin rahoitus, tulee olemaan eduskuntavaalien jälkeisten hallitusohjelmaneuvottelujen iso kysymys.

Kainuussa on vireillä yli 2 mrd euron elinkeinoinvestoinnit. Nämä mm. matkailuun, puunjalostukseen ja kaivannaisteollisuuteen liittyvät hankkeet on saatava eteenpäin.

Olemme myös listanneet tavoitteeksi sähkön siirtohintojen tasapuolisuuden takaamisen koko maassa. 

Ja sanomattakin on selvää, että maakunta- ja sote –uudistus on saatava toteutukseen kainuulaisten palveluiden turvaamiseksi.

Näiden ja monien muiden tavoitteiden eteenpäinvieminen vaatii ja edellyttää vahvaa yhteistyötä maakunnassa ja naapurimaakuntien kanssa. Pohjois- ja Itä-Suomen maakunnat ovatkin tiivistäneet rivejään kuluneiden vuosien aikana. Kokemuksesta voin sanoa, että asiat menevät eteenpäin yhdessä tekemällä, ei yksin sooloilemalla.