Opettajankoulutus palautettava Kajaaniin

Maanantai 1.10.2018


Kainuun Sanomat 1.10.2018

Opettajankoulutus palautettava Kajaaniin

Oulun yliopiston Kajaanin yksikön lopettamispäätöksestä on reilu kahdeksan vuotta. Lastentarhanopettajakoulutus päättyi jo aikaisemmin ja luokanopettajia ei ole Kajaanista valmistunut enää viiteen vuoteen. Lopettamispäätöksen tulokset ovat nähtävissä – jo yksin Kajaanissa on huutava pula luokanopettajista, lastentarhanopettajista, erityisopettajista ja sijaisista.

Uuden varhaiskasvatuslain myötä lastentarhanopettajille on määritelty aiempaa korkeampi koulutusvaatimus. Siirtymäkauden loputtua vuoteen 2030 mennessä on kahdella kolmasosalla päiväkotien henkilökunnasta oltava varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus. Tämä tarkoittaa jo yksin Kainuussa nykyisilläkin lapsiennusteilla merkittävää lastentarhanopettajien vajausta. Lisäksi Kevan laskeman ennusteen mukaan Kainuussa eläköityy 40 prosenttia opettajista vuoteen 2032 mennessä.

Opettajatilanne ei ole yhtään helpompi perusopetuksessakaan. Valtakunnallisesti kuva opettajatilanteesta on vääristynyt, sillä opetus- ja kulttuuriministeriö tarkastelee opettajankoulutusta vain yksinkertaisilla keskiarvomittareilla, jotka eivät kerro mitään alueellisista eroista. Kainuun ja itäisen Suomen haasteet on syytä tunnistaa alkaen pitkistä välimatkoista.

Vaikka lapsiluku pienenee, opettajatarve kasvaa monista eri syistä. Tälläkin hetkellä avoimia virkoja ja sijaisuuksia Kainuussa on niin päiväkodeissa kuin perusopetuksessakin. Erityisopettajia ja sijaisia tarvitaan yhä enenevässä määrin, ja valmistuvien opettajien houkutteleminen Oulusta, Joensuusta tai Helsingistä on haasteellista. Valmistuneet hakeutuvat usein opiskelupaikkakuntansa läheisyyteen.

Opettajien kasvatustehtävä on syventynyt, sillä erilaiset oppijat on otettava yhä yksilöllisemmin huomioon. Lisäksi opettajien tulee osata tunnistaa syrjäytymisen merkit ja pystyä puuttumaan niihin ajoissa. On selvää, että erityisopetuksenkin resurssitarve lisääntyy.

On välttämätöntä, että Kainuu ympäristömaakuntineen pystyy tarjoamaan laadukasta opetusta varhaiskasvatuksesta lähtien. Meillä ei ole vara tinkiä lasten hyvinvoinnista ja koulutuksesta, vaan lasten tulevaisuus ja lapsen edun ensisijaisuus on varmistettava aikuisten huolenpidolla. Siksi tarvitaan kattava opettajankoulutus koko maassa ja näin Kainuun sekä lähiympäristön koulutuksen uudelleenarviointia.

Yksiselitteisesti voisi sanoa, että OKL on palautettava Kajaaniin. Tässä joudutaan kuitenkin arvioimaan reunaehdot kuten rahoitus, koulutuspaikat ja tutkintotavoitteet. Näenkin niin, että Kainuussa läsnä olevien yliopistojen – ja katseet ovat ennen kaikkea suunnattu Oulun Yliopistoon – tulee hakea uusia joustavia malleja, joilla Kajaaniin ja Kainuuseen saadaan ainakin tarvittavaa opettajien muunto-, lisä- ja täydennyskoulutusta.