Terveellinen ja turvallinen koulu

Perjantai 2.3.2018


Kainuun Sanomat 2.3.2018

Terveellinen ja turvallinen koulu

Julkisten rakennusten kosteus- ja homeongelmat ovat yhteiskuntamme puhutuimpia kansanterveydellisiä ja – taloudellisia haasteita. Näiden ratkaiseminen edellyttää konkreettisia toimia ja yhteistyötä. Vuonna 2013 sisäilmaongelmien korjausvelaksi arvioitiin jopa 30 – 50 miljardia euroa.

Maan hallitus päätti ennen vuodenvaihdetta Terveet tilat 2028 –ohjelmasta. Sen tavoite on löytää keinot rakennusten tarpeelliseen kunnostamiseen ja rakentamiseen. Samoin oireita ja sairauksia aiheuttavat tekijät on löydettävä paremmin ja korjattava nopeammin.

THL:n kyselyjen mukaan ongelmat painottuvat pitkälti koulu- ja sotekiinteistöihin.

Sisäilmaongelmat ovat äärimmäisen vaikeita erityisesti sen vuoksi, että ne vaikeuttavat kansalaisten mahdollisuutta saada peruspalveluja ja pahimmillaan vaarantavat lasten oikeuden perusopetukseen.

On välttämätöntä, että kaikki kunnat laativat pitkän ajan strategian kiinteistöjensä kunnostustarpeista kuntotarkastuksineen. Tähän myös tultaneen kohdentamaan rahoitusta hallituksen kevään talouskehysneuvotteluissa. Totta kai kuntien tulisi varata vuosittain riittävät määrärahat kiireellisimpiä kohteita varten.  

Rakennusten terveellisyyden takaavat luonnollisesti rakennukset. Valitettavasti virheitä ja puutteita tapahtuu niin rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa, ylläpidossa, käytössä kuin korjaamisessakin. Tässä kysymys on liian ohkaisesta tietopohjasta eri tasoilla.

Laajojen korjaustoimenpiteiden rinnalla joudutaan pohtimaan myös uudisrakentamisen vaihtoehtoa.

Kainuussa on kuluneiden vuosien aikana panostettu koulu- ja päiväkotikiinteistöjen korjauksiin ja uudisrakentamiseen. Meneillään on useita hankkeita ja uusia kouluja on jo rakennettu Kuhmoon ja Kajaaniin. Paltamon kunta on aloittanut uudisrakennuksen suunnittelun Korpitien koulukeskukseen useita vuosia kestäneiden sisäilmaongelmien vuoksi. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Kajaanissa koulujen ja päiväkotien peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen on käytetty n. 40 – 50 miljoonaa euroa.

Keskiviikkona Kuhmossa vietettiin Tuupalan alakoulun ja päiväkodin vihkiäisiä. Juhlapuheen kävi pitämässä ministeri Kimmo Tiilikainen.

Kuhmossa uutta koulua on odotettu. 2000-luvun mittaan moni oppilas ja opettaja on joutunut lähtemään sisäilmaongelmaisesta koulusta saamiensa oireiden vuoksi. Kaupunki päätti jättää vanhan rakennuksen korjaamatta ja rakentaa tilalle uuden koulurakennuksen. Nähty lopputulos on kertakaikkisen upea. Epäilemättä on selvää, että Kuhmon ratkaisua tullaan monistamaan tässä maassa monissa kunnissa.  

Ristiinlaminoiduista CLT – elementeistä valmistettu Kuhmon puukoulu on hieno osoitus siitä, miten kouluprojektia tulee viedä eteenpäin. Kouluhankkeessa on myös osattu hyödyntää paikallista osaamista raaka-aineita myöten.

Olen vakuuttunut, että lapsille ja henkilökunnalle on valmistunut Kuhmoon terveellinen opinahjo. Tämän keskeisimmän tavoitteen lisäksi Tuupalan koulurakennus on merkittävä askel koko Suomen puurakentamiselle.