Historiamme suurin rakenneuudistus

Tiistai 13.2.2018


Kainuun paikallislehdet 12.2. - Eduskunnasta kolumni

Historiamme suurin rakenneuudistus

Sote- ja maakuntauudistuksen kannalta eletään ratkaisevia kuukausia. Valtakunnan tasolla lakeihin tehdään vielä tarvittavia korjauksia. Eduskunta käsittelee useita kymmeniä lakeja sisältävän kokonaisuuden tämän kevään aikana. Askelmerkit on rakennettu niin, että maakuntavaalit pidetään lokakuussa 2018.

Kainuussa uudistuksen valmistelutyö on kiivaimmillaan, kuten muissakin maakunnissa. Kainuussa ”valmistelukone” alkaa olla täydessä vauhdissa – eri valmistelukokonaisuudet ovat lähes kasassa ja henkilöstö palkattuna. Työ tähän saakka on edennyt hyvällä ennakoivalla otteella.

Uudistuksen tekemiseen meillä on erinomaiset lähtökohdat. Meillä on käytännön kokemusta Kainuun hallintokokeilusta.  Myös Kainuun maakuntahenki on tutkimusten mukaan Suomen vahvimpia. Meille sopii se, että päätösvaltaa siirretäänHelsingin ministeriöistä tänne kentälle.

Maakuntahallituksen puheenjohtajana näen välttämättömänä, että kaikki tahot pidetään tiiviisti mukana uudistustyössä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että uudistuksen ohjausryhmään on valittu edustajat jokaisesta Kainuun kunnasta. Tällä tavoin varmistetaan se, että kuntien ja uuden maakunnan välille ei synny turhia raja-aitoja. Kuntien ja maakunnan on yhdessä edistettävä Kainuun talouskasvua, työllisyyttä, yrittäjyyttä ja ihmisten hyvinvointia.

Alueellinen itsehallinto on ollut vahvaa Euroopassa, muttei Suomessa. Nyt tähän on tulossa oikea muutos, jonka myötä alueellinen päätösvalta voimistuu kansanvaltaisella tavalla. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi uusiin maakuntiin kootaan mm. valtion aluehallintoa elyineen ja aveineen, pelastuslaitos ja TE-toimistot.

Viime aikoina olen saanut yhteydenottoja siitä, mitä maatalouden lomituspalveluille tulee käymään sote- ja maakuntauudistuksessa. Maatalouslomitus on siirtymässä maakuntien ja Valtion lupa- ja valvontaviraston (Luova) tehtäväksi Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta (Mela) ja kunnilta, mutta käytännön linjauksia hiotaan vielä erityisesti Historiamme suurin rakenneuudistus tietojärjestelmien osalta.

Ehkä suurin julkinen mielenkiinto maatalouslomituksen suhteen liittyi lomitusoikeuden henkilökohtaiseen määräytymiseen. Uudistusta pohtinut työryhmä esitti tilakohtaiseen lomitusoikeuteen siirtymistä. Saimme sen kuitenkin torpattua eli maatalousyrittäjien vuosilomaoikeus säilyy henkilökohtaisena. Tämä ratkaisu kunnioittaa oivalla tavalla perheviljelmäpohjaista maatalouttamme.