Eduskuntatyö

Kansanedustajan tärkeimmät tehtävät ovat lakien säätäminen, valtion talousarvioista päättäminen ja hallituksen toiminnan valvonta. Kansanedustajan eduskuntatyöstä suuri osa on osallistumista lainsäädäntötyöhön täysistunnoissa ja ennen kaikkea valiokunnissa. Lähes kaikki eduskunnan päätökset tehdään valiokunnissa laadittujen mietintöjen ja lausuntojen pohjalta. Valiokunnissa ja täysistunnoissa tapahtuvan lainsäädäntötyön lisäksi työpäivät eduskunnassa täyttyvät lukuisista kokouksista ja tapaamisista. Erityisen mukavaa on tavata eduskunnassa ”oman alueen” ihmisiä.

Täältä löydät puheenvuoroni eduskunnan täysistuntojen pöytäkirjoista.

Viikonloput ja maanantait työskentelen pääsääntöisesti Kainuussa ja eri puolella omaa vaalipiiriä.

Kansanedustajan työn luonteeseen vaikuttaa paljonkin se, kuuluuko hän hallituspuolueeseen vai oppositioon. Hallituspuolueen edustajana suorin tie asioihin vaikuttamiseen on suoraan ministereiden ja hallituksen kautta. Tätä mahdollisuutta on tietysti pyrittävä käyttämään taitavasti ja vastuullisesti.

Koska eduskunnassa käsitellään oma kansallinen lainsäädäntömme, mutta myös EU-lainsäädäntöä, on kansanedustajan työssä tehtävä valintoja, mihin asioihin erityisesti lainsäädännössä itse keskittyy. Tämän vuoksi pureudun erityisesti omien valiokuntieni vastuualueella olevien asioiden lainsäädäntöön ja kehittämiseen. Kuitenkin talous, aluepolitiikka ja yleensäkin kysymykset, joilla on vaikutusta Pohjois- ja Itä-Suomeen ovat alati erityistarkkailussa ja työn alla.

Valiokunnat

Näissä valiokunnissa toimin tällä vaalikaudella

Varapuheenjohtajana:

Hallintovaliokunnan tehtävänä on käsitellä valtionhallinnon yleistä organisointia siltä osin kuin se ei kuulu perustuslakivaliokunnalle, valtion alue- ja paikallishallintoa, yleistä alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita ja väestöhallintoa, valtion henkilöstöpolitiikkaa, yleistä järjestystä ja turvallisuutta, pelastustointa, onnettomuuksien tutkintaa, rajavartiolaitosta ja ulkomaalaisasioita, kunta-asioita sekä kirkollisasioita (kunta- ja kirkollisasiat eläkkeitä ja osallistumisjärjestelmiä lukuun ottamatta). Valiokunta kokoontuu kolme - neljä kertaa viikossa.

Varajäsenenä:

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asioita, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito-
ja kalastusmaksut), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta sekä geodeettista tutkimusta. Valiokunta kokoontuu kolme kertaa viikossa.

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä valtiontalouden kehykset, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat.

Toimin myös eduskunnan, ulkopoliittisen instituutin ja valtiontalouden tarkastusviraston tilitarkastajien puheenjohtajana.

Olen sivistys- ja tiedejaoston sekä maatalousjaoston jäsen.

Em. valiokuntien lisäksi toimin keskustan eduskuntaryhmän:

Työvaliokunnan jäsenenä.
Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella eduskuntaryhmän kokouksissa käsiteltävät asiat. Eduskuntaryhmä kokoontuu ryhmäkokoukseen pääsääntöisesti joka torstai klo 14.00.

Eduskuntaryhmän maatalouspoliittisen ryhmän jäsenenä.

Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti viikottain käsittelemään maa- ja metsätalouden ajankohtaisia kysymyksiä.

Ryhmän varapiiskurina.
Keskustan eduskuntaryhmällä on kaksi ”piiskuria”. Nimityksen lienee keksinyt joskus aikoja sitten joku hyvän huumorintajun omannut ryhmän jäsen. Piiskureiden tehtävä on huolehtia siitä, että ryhmän jäsenillä on tiedossa täysistuntojen äänestysten äänestysjärjestykset.

Lisätietoja eduskuntatyöstä ja eduskunnasta

Kansanedustaja Timo Korhonen